Dødsannonser

Odd Gunnar Olsen

1928-2017

Anne Lene Kristiansen

1949-2017

Randi Synøve Vardal

1929-2017

Laila Synøve Falch-Nielsen

1932-2017

Roald Martin Kilmark

1934-2017

Inger Brynhild Molteberg

1925-2017

Henny Josefine Støre

1932-2017

Oddleif Bjørling

1943-2017

Thorleif Nygård

1938-2017

Arna Kristine Hagen

1924-2017

Bjørg Erika Horn

1924-2017

Rigmor Marie Roer

1928-2017

Bjørg Magnhild Røed

1931-2017

Asbjørn Martin Sandaa

1921-2017

Bente Synøve Jansen

1961-2017

Elsa Marie Gjestvang

1936-2017

Bengt Roar Gregersen

1944-2017

Kjellfrid Ottemo

1936-2017

Inger Synnøve Stenmo

1934-2017

Marit Hilda Dahlbom

1941-2017

Oddbjørn Jenssen

1942-2017

Leif Mikalsen Stene

1927-2017

Hardis Margrethe Rudshaug

1922-2017

Arne Henrik Grimstad

1938-2017

Frode-André Nowak Kristiansen

1967-2017

Laila Anderson Schau

1945-2017

Mimmi Wiebe Ramstad

1930-2017

Mira Eileen Johannessen

1975-2017

Eldbjørg Helene Øvre

1935-2017

Erling Emil Bjørnli

1935-2017