Dødsannonser

May-Britt Skrøder

1940-2017

Per Willy Edvardsen

1951-2017

Sigurd Rossver Fallang

1929-2017

Christina Forsberg

1966-2017

Ingebjørg M. Øverli

1933-2017

Hans-Jørgen Eriksen

1947-2017

Marit Kristensen

1936-2017

Johan Arnt Kristiansen

1930-2017

Knut Werner-Larsen

1926-2017

Jan Kristian Ørbech

1942-2017

Alfhild Andersen

1926-2017

Anne-Marie Andersen

1934-2017

Inger Synnøve Biehl

1944-2017

Hans Albert Gjølberg

1940-2017

Kristian Arne Nordli

1934-2017

Turid Iris Bjørnstad

1937-2017

Lillian Stenbekk Martinsen

1925-2017

Jan Vidar Nordli

1953-2017

Kjell Bonnevie-Svendsen

1933-2017

Ole Herman Havna

1942-2017