Dødsannonser

Ragnhild Synnøve Torp

1934-2018

Sverre Presterud

1938-2018

Oddvar Marius Kristiansen

1928-2018

Dyre Randulf Schjønberg

1937-2018

Egil Arthur Berge

1939-2018

Egil Henry Henriksen

1927-2018

Ingrid Marie Vestby

1930-2018

Reidar Ingar Andersen

1934-2018

Kolbjørn  Pedersen

1928-2018

Eva Bergljot Ringkilen

1938-2018

Anne Margrethe Stormby

1930-2018

Helge Snorre Husmoen

1943-2018

Norma Irene Limi

1925-2018

Arvid Bernhard Karlsen

1938-2018

Kjell Ove Liaker

1939-2018

Kjell Christian  Vogt

1930-2018

Magne Emil Bruun

1932-2018

Anna Helene  Dalbu

1935-2018

Lill Margareth Tømt

1940-2018

Ann-Christin Iversen

1968-2018

Edle Synnøve Jensen

1928-2018

Tom Gustav Mikkelsen

1948-2018

Hellmut Johannes Russwurm

1927-2018

Aase Amundgaard Olsen

1938-2018

Hallstein Tronsmoen

1932-2018