Dødsannonser

Bjørn-Thore Eriksen

1955-2017

Asbjørn Johannes Gulbrandsen

1923-2017

Martha Stenersen

1923-2017

Ågot Ulven Aasnes

1931-2017

Ole Rudolf Mæhre

1938-2017

Sverre Stubberud

1929-2017

Halvard Svendsrud

1949-2017

Reidar Caspersen

1931-2017

Else-Marie Nilsen

1954-2017

Solrunn Oddny Ruth Smedsrud

1946-2017

Kristoffer Magne Løken

1936-2017

Solveig Christiansen

1937-2017

Reidar Kjøssveen

1920-2017

Lars-Harald Finstad

1938-2017

Aage Fred Johansen

1940-2017

Leif Oddvar Thorbjørnsen

1938-2017

Vår Ninni Hushagen Birkedal

2016-2017

Per Kjell Kristiansen

1932-2017

Karin Margrethe Thorvaldsen

1938-2017

Thea Inger-Johanne Toftner

1934-2017

Marit Frydenlund

1924-2017