Dødsannonser

Odd Rolf Degnæs

1920-2017

Evelyn Johanne Gulbrandsen

1935-2017

Terje Herman Jahnsen

1936-2017

Oddhild Jennie Rud

1931-2017

Reidar Due-Monsen

1923-2017

Steinar Wernerson

1943-2017

Tore-Jan Sørensen

1952-2017

Stein Arnljot Birkeland

1931-2017

Kjell Brede Keiserud

1953-2017

Aase Elfrida Berg

1929-2017

Astrid Marie Fjerdingby

1933-2017

Tor-Eigill Bredal Bruaas

1980-2017

Brit Cecilie Mjelde

1952-2017

John Martin  Moe

1935-2017

Britt Kari Bjerke

1943-2017

Arne Oddvar Tasigtil

1932-2017

Unni Lien Christensen

1945-2017

Grethe Anne Frydenlund

1940-2017

Astrid Lovise Andersen

1933-2017

Astrid Margrethe  Hammer

1937-2017

Egil Nordby Hansen

1931-2017

Tom Arthur Dawes

1939-2017

Odd Helge Dønnum

1945-2017

Ingrid Helene Fladeby

1927-2017