Dødsannonser

Liv Othilie Svendsen

1932-2018

Ivar Belck-Olsen

1932-2018

Aslaug Elvine Lund

1932-2018

Torgunn Amundsen

1948-2018

Thorbjørg Laurense Sigstad

1927-2018

Hans Petter Grammeltvedt

1963-2018

Anne-Lise Stenerud

1940-2018

Dorthea Marie Lorentzen

1917-2018

Tone Strand Cederstolpe

1977-2018

Anne Marie Ottersen

1949-2018

Åge Marius Sletten

1939-2018

Finn Aksel Westli

1967-2018

Nils Anton Isaksen

1947-2018

Borghild Inga Knold

1930-2018

Torgunn Dorthea Eng Lund

1948-2018

Solvei Margareth Bærby Eriksen

1952-2018

Randi Margrethe Hansen

1931-2018

Ruth-Helene Herland

1924-2018

John Edvard Egeland

1927-2018

Karoline Kirstine Johansen

1927-2018

Lillian Stephensen

1946-2018

Inger Hjørdis Johansen

1932-2018

Aase Marie Engebretsen

1932-2018

Aase Reidun Svinndal

1932-2018

Ole Kristian Bergerødegård

1946-2018

John Magne Møllerop

1959-1970

Signe Ingeborg Borgen

1925-2018

Ruth Else Horgen

1931-2018

Marit Synnøve Kolstad

1921-2018

Ingrid Gerd "Tulla" Neple

1922-2018