Dødsannonser

Aake Arild Aakesen

1924-2017

Anny Synnøve Nordbø

1928-2017

Margrethe Brataas

1919-2017

Nils Tormod Kjeldsen

1943-2017

Axelia Lia Bakken

2013-2017

Ingvar Martinius Lindalen

1919-2017

Øyvind Thovsland "Affar"

1935-2017

Lilly Marie Dæhli

1925-2017

Solveig Førli Andresen

1921-2017

Knut Tjønnstaul

1934-2017

Bjørn Thore Andreassen

1973-2017

Karle Reinold Glasø

1946-2017

Ragnhild Kristine Pedersen

1944-2017

Jørn Wadstø Andersen

1959-2017

Ellen Marie Bergh "Lille Ellen"

1937-2017

Gerd Turid Aasland Kittilsen

1951-2017

Hildeborg Marie Stenstad

1917-2017

Tom Roger Bjørnstad

1970-2017