Dødsannonser

Øivind Robert Hansen

1934-2017

Martha Tomine Lia

1929-2017

Borghild Lurås Stahl

1947-2017

Nils Edvard Nilsen

1919-2017

Margot Hedvik Olsen

1929-2017

Enny Annie Tangstad

1940-2017

Liv Hege Kiste Apalnes

1953-2017

Gudrun E. Lundevall

1931-2017

Arild Smeland Andersen

1955-2017

Oddbjørn  Odden

1940-2017

Solfrid Slettetveit

1934-2017

Karen Marie Barth

1944-2017

Rita Astrid Bassebo

1954-2017

Janne Serine Grønvold

1930-2017

Borgny Synnøve Wehus

1932-2017

Halvor Ellef Dalene

1937-2017

Steinar Alfred Gundersen

1962-2017

Karin Wenche Gunstad

1942-2017

Leif Helge Jenssen

1933-2017

Sigrid Johanne Lauvlie

1925-2017

Tor Arne Mathisen

1954-2017

Hege Merete Antonsen

1943-2017

Anna Sofie Jensen

1935-2017

Anne Torbjørg Kittilsen

1933-2017

Karen Oline Storkås

1933-2017