Dødsannonser

Bjørg Martha Beck-Hansen

1921-2018

Stein Gunnar Kristiansen

1940-2018

Steinar Norvald  Toft

1943-2018

Ruth Høiland Olson

1925-2018

Bjørg Synnøve Berg

1941-2018

Torgunn Amundsen

1948-2018

Karl Josef Borge

1932-2018

Esther Tonny Magnussen

1923-2018

Olga Antonie Jensen

1939-2018

Lillian Margrethe Olsen

1936-2018

Henny Lillian Alsterberg

1928-2018

Guro Iris Villadsen

1939-2018

Anne-Lise Lommerud

1932-2018

Bjørg Karin Milgaard

1933-2018

Tommy Vidar Halvorsen

1959-2018

Gjertrud Ødegård

1929-2018

Anne Lise Johannessen

1932-2018

Kai Otto Johansen

1944-2018

Reidun Lilletvedt

1924-2018

Jon Geir Blyberg

1942-2018

Ingebjørg Kruse

1936-2018

Gunvor Pettersen

1926-2018

Gudmund Fredrik Sandberg

1945-2018

Anna Martinsen Sandmark

1916-2018

Inger Wilhelmsen

1935-2018

Ragnhild Helene Bjørnebekk

1943-2018

Bjørg Astrid Nilsen

1958-2018

Sidsel Vera Olsen

1952-2018