Dødsannonser

Solveig Delind Sletholen

1948-2017

Leif Bjarne Eriksen

1924-2017

May-Britt Skrøder

1940-2017

Karin Helene Johansen

1959-2017

Torill Rønning Skogen

1952-2017

Trygve Tørresvoll

1934-2017

Inger Johanne Thorsrud

1931-2017

Kjell Georg Syverstad

1930-2017

Alfhild Andersen

1926-2017

Turid Iris Bjørnstad

1937-2017

Reidar Willy Johansen

1931-2017

Jan Vidar Nordli

1953-2017

Anne Marie Antonsen

1933-2017

Raymond Thøgersen

1967-2017

Jan Helge Halvorsen

1937-2017

Berit Synnøve Karlsen

1933-2017

Arnhild Christoffersen

1937-2017

Esther M. Ekaas Andersen

1916-2017

Esther Andreassen

1926-2017

Karl Marcus Jansen

1935-2017

Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen

1962-2017

Karsten Ivar Mortensen

1950-2017

Arnhild Pedersen

1958-2017