Dødsannonser

Odd Gunnar Ekeroth

1940-2017

Elsa Margot Jansen

1927-2017

Asle Torger Lund

1959-2017

Anna Emelie Burud

1936-2017

Eva Irene Faraasen

1928-2017

Thor Hermann Sørli Svendsen

1932-2017

Erling Asbjørn Berger  Nordbrøden

1928-2017

Else Norma Engebretsen

1938-2017

Marit Irene Eriksen

1925-2017

Ragnvald Johannes Iversen

1928-2017

Kari Kristine Knoph

1925-2017

Inger Johanne Pettersen

1938-2017

Solveig Kristine Johansen

1923-2017

Mary Oline Braathen

1925-2017

Odd Torgalsbøen

1926-2017

Nelly Borghild Eriksen

1922-2017

Erik Sættem Foss

1943-2017

Ragnar Ludvig Jansen

1936-2017

Leiv Rudolf Tellesås

1927-2017

Terje Olav Fjeld

1945-2017

Per Odd Faraasen

1950-2017

Knut Henry Fosby

1925-2017

Lina Marie Johansen

1929-2017

Nina Marit Karoline Karlsen

1926-2017

Agnar Johannes Vekterli

1934-2017