Dødsannonser

Liv Grethe Bakken

1956-2017

Astrid Helene Jensen

1929-2017

Henny Elise Heie Larsen

1933-2017

Ulla-Britt Heen Lindstrøm

1945-2017

Tony René Pedersen

1979-2017

Kjell Georg Syverstad

1930-2017

Reidar Willy Johansen

1931-2017

Anne Grete Lauritzen

1938-2017

Reidar Egil Andersen

1931-2017

Karsten Ivar Mortensen

1950-2017

Reidar Olaf Lindberg

1927-2017

Glenn Jørgen Ottosson

1973-2017

Lasse Rolf Richard Hansen

1934-2017

Randi Synnøve Brostigen

1930-2017

Susanne Elisabeth Olsen

1991-2017

Carl Andreas Thams Fuglesang

1938-2017

Aslak Thorbjørn Grandal

1930-2017

Inger Åse Johansen

1927-2017

Bjørn Andreassen

1947-2017