Dødsannonser

Unn Åshild Bærug

1944-2018

Per Ragnvald Fjeld

1925-2018

Kay Gunnar Hafsrød

1942-2018

Eva Helene Skarpholt

1930-2018

Marit Harlem Mathisen

1953-2018

Gunhild Mostad Dahl

1919-2018

Odd Harald S. L. Gulbrandsen

1960-2018

Åse Mette Hirsch Pedersen

1968-2018

Nann-Hellen Albrigtsen

1938-2018

Astrid Johanne Kristiansen

1922-2018

Ragnar Johannes Nyseth

1928-2018

Hans Eugen Voldberg

1939-2018

Kirsten Elise Hansen

1920-2018

Anita Noreide Refsnes

1957-2018

Bergliot Sørlie

1927-2018

Olaug Johanne Helgestad

1949-2018

Ruth Johanne Høilund

1925-2018

Gerd Solveig Wiig

1936-2018

Per-Bjørn Chruicshank

1948-2018

Aase Marie Engebretsen

1932-2018

Salvatore Arcari

1933-2018

Karin Thora Johanne Grandal

1935-2018

Anne Berit Sæthre

1948-2018

Fritz Nils Märtén Buckholm

1936-2018

Ingrid Anette Gundersen

1930-2018

Annfrid Solveig Hjelm

1938-2018

Kjell Ragnar Ellertsen Holt

1943-2018

Ruth Else Horgen

1931-2018

Målfrid Ohlgren

1938-2018

Bjørg Turid Tømmerbakk

1948-2018

Else Gunborg Klaunes

1921-2018

Jens Asbjørn Thoresen

1931-2018