Dødsannonser

Ruth Evy Gulbrandsen

1938-2017

Astrid Pernille Hatten

1930-2017

Harald Wilhelm Ljunggren

1943-2017

Ingrid Marie Uhlen

1944-2017

Hilde Karstensen

1956-2017

Per Ivar Mellembakken

1930-2017

Rigmor Lagerløv

1936-2017

Lise Ingrid Nygårdsmoen

1932-2017

Eva Oline Risberg Larsen

1922-2017

Sigrid K.  Øverli

1924-2017

Peter Horten Pålshaugen

1944-2017

Ingar Sten Håkonsen

1935-2017

Hilde Irene Pedersen

1966-2017

Bjørn Erik Skaug

1959-2017

Ruth Odlaug Hemstad

1919-2017

Bjarne Magnus Paulsen

1947-2017

Torill Karlsen Snerten

1949-2017

Alf Henrik Hofseth

1942-2017

Ludvig Martin Kvarstad

1941-2017

Laila Hornsletten

1937-2017

Ellen Olaug Kjernsval

1929-2017

May Grete  Norin

1964-2017

Martin Hopteigen

1947-2017

Oddvar Alf Negård

1932-2017

Rut Laura Nysæther

1932-2017

Odd Gunnar Østgård

1935-2017