Dødsannonser

Magnvor Schjerve

1926-2017

Kjell Ragnar Bergjordet

1950-2017

Kåre Helsingeng

1933-2017

Kåre Kristiansen

1926-2017

Tor Birger Grønstad

1938-2017

Karstein Brandvold

1938-2017

Sigrid Anna Kilen

1940-2017

Dagny Kristine Martinsen

1921-2017

Inger Elbjørg Gilde

1931-2017

Eldar Jostein Lindbergsengen

1949-2017

Tor Arne Skålvik

1954-2017

Gudrun Håkonsmoen

1924-2017

Margit Løken Randmæl

1939-2017