Dødsannonser

Unni Mæhle Koxvig

1947-2017

Gunn Elisabet Ringen Lysklett

1962-2017

Gunvor Bæra Døhlen

1940-2017

Ingrid Synøve Steinseth

1931-2017

Olav Torkelsgard

1944-2017

Tordis Margrete Bergo

1936-2017

Torand Skjervheim

1923-2017