Dødsannonser

Ambjørg Førlie

1930-2018

Hans Harald  Solberg

1956-2018

Kjetil B Einungbrekke

1926-2018

Unni Barth-Nilsen

1945-2018

Kirsten Svanove Nørsterud

1932-2018

Grethe Langtangen

1923-2018

Britt Synnøve Tveita

1949-2018

Aksel Nikolai Nilsen

1999-2018

Frank Eilert Borgen

1942-2018

Leif Asbjørn Olsen

1931-2018

Solveig Syvertsen

1932-2018

Lauritz Johannes Soleng

1946-2018

Kari Gunleiksrud

1937-2018

Magda Louise Smørgrav

1912-2018

Jonn Håvardsrud

1936-2018

Berit Irene Kopland

1937-2018

Solveig Margrethe Bjørge

1925-2018

Asbjørn Magnus Dahlen

1925-2018

Alice Ingjerd Eriksen

1927-2018

Helge Johnny Sandvold

1940-2018