Dødsannonser

Vida Bjørge Arntzen

1956-2018

Turid Bergstrøm

1939-2018

Aslak Willy Andersen

1926-2018

Berit Laila  Andreassen

1944-2018

Hans Lauritz Gjerberg

1945-2018

Aud Grethe Goebel

1952-2018

Laila Sofie Gundersen

1947-2018

Åse Gull Borgersen

1938-2018

Rolf Gunnar Hansen

1926-2018

Hans Thomas Lunde

1937-2018

Solveig Margrete Rosnes

1931-2018

Inger Susanne Frydenlund

1950-2018

Jan Ragnar Hansen

1939-2018

Erling Olav Søvdsnes

1948-2018

Orla Møller Olsen

1934-2018

Marit Helene Pedersen

1930-2018

Øivind Olger Adriansen

1940-2018

Karin Synnøve Ødmann Andersen

1945-2018

Annie Maria Johannesen

1940-2018

Per Andreas Løken

1933-2018

Sissel Tove  Pettersen

1951-2018

Jon-Ragnar Grandahl

1963-2018

Kirsten Andrea Syversen

1919-2018

Aage Karsten  Johannessen

1923-2018

Finn Thorleif Larsen

1928-2018

Marianne Louise Martinsen

1972-2018

Ruth Karen Omberg

1922-2018

Geir Inge Pedersen

1958-2018

Gerd Margaret Kristiansen

1925-2018

John Oddvar Lassen

1935-2018

Johan Ludvik Nygren

1928-2018

Bente Hassve Bergli

1955-2018

Trond Erik Sørum

1965-2018