Dødsannonser

Ragna Berit Kirketeig

1950-2018

Judith Alvilde Lindanger

1931-2018

Jakobine Konstanse Medhaug

1920-2018

Andrea A. Ervesvåg

1924-2018

Kjellaug Gunvor  Kjeka

1950-2018

Astrid Nordtveit

1932-2018

Jan lennart Samuelsson

1956-2018

Knut Ingleiv Solvig

1943-2018

Nils Emil Bakkevik

1947-2018

Randi Synnøve Berge

1929-2018

Sara Marie Granli

1930-2018

Marie Lovise Lilleskog

1919-2018

Reidar Rasmussen

1934-2018

Alfred Klungtveit

1931-2018

Kjell Anton Sjursen

1950-2018

Kjisten Johannessen

1952-2018

Margit Kristensen

1920-2018

Ernst Eduard Pettersen

1946-2018

Einar Angel Knutzen

1924-2018

Lars Thorvald Worre

1930-2018

Jan Andreas Ørpetvedt

1936-2018

Reidar Arnfinn Rolf Ommedal

1954-2018

Ingeleiv Kristine Valentinsen

1927-2018