Dødsannonser

Otto Edgar Olaussen

1933-2017

Gudrun Skollerud

1919-2017

Kåre Anton Dahl

1948-2017

Magnus Magnussen

1930-2017

Ragnhild Mortimer

1962-2017

Erik Ruste Johansen

1942-2017

Wilhelm Pihl Blystad

1951-2017

Ingrid Mathilde Ormstad

1931-2017

Tor Johan Pedersen

1945-2017

Knut Sehuus Bratlie

1925-2017

Magnhild Auråker

1923-2017

Anne-Karin Mehlum

1953-2017

Inger Hallingby Vinkenes

1932-2017

Ingrid Kristoffersen

1931-2017

Solveig Borgny Nilsen

1930-2017

Ingvald Sigvart Bjellum

1930-2017

Ingeborg Oline Bredesen

1928-2017