Dødsannonser

Reidun Sylvia Røsåsen

1935-2017

Aasta Aarsnes Gulbrandsen

1922-2017

Unni Wenche Grønvold

1956-2017

Reidun Bjøralt Kiserud

1933-2017

Engebret Thomassen

1922-2017

Gudrun Solbakken

1934-2017

Trygve Ellingsen

1922-2017

Ingrid Viola Karlsen

1927-2017

Randi Helene Schmidt

1936-2017

Ragnhild Lindgård

1933-2017

Trond G. Buttingsrud

1942-2017

Jorunn Alfhild Hansen

1930-2017

Magnhild Myhre Velo

1931-2017

Jorunn Alfhild Hansen

1930-2017

Sumalee Ngaowichai

1953-2017

Hjørdis Marie Samuelsen

1927-2017

Sverre Grønvold

1931-2017

Gunnar Erland Johnsrud

1927-2017

Jan Håkon Gustavsen

1952-2017

Marianne Yvonne Edvardsen Larsson

1984-2017