Dødsannonser

Simen Johan Høglund

1939-2018

Reidar Smedshammer

1929-2018

Johannes Haugstuen

1929-2018

Torbjørn Henrik Torblå

1957-2018

Margit Elisab Nerby

1931-2018

Kari-Anne Dal-Pedersen

1950-2018

Knut Albert Schrøder

1945-2018

Ruth Torill Hartveit

1953-2018

Inger Marit Kihle

1946-2018

Jan Ø. Kristiansen

1938-2018

Hilde Marie Larsen

1963-2018

Arnt Langvandsbråten

1962-2018

Solveig Vatningen

1930-2018

Parthaugen Magne

1932-2018

Sverre Andreassen

1930-2018

Helge Thams Breien

1944-2018

Grethe A. Sandum

1938-2018

Åshild Kristina Dahle Wavold

1940-2018

Andrzej Marian Chlipala

1977-2018

Else Brit Bakken

1937-2018

Liv Karin Børdalen

1942-2018

Thore Bjørn Inge Korneliussen

1954-2018