Dødsannonser

Ingrid Havsjømoen

1927-2017

Asbjørn Rensmoen

1928-2017

Ragnhild Rønold

1927-2017

Oskar Konrad Bekkevold

1928-2017

Eva Kristina Hermansson

1949-2017

Trond Erik Bakken

1935-2017

Rolf Egil Berget

1938-2017

Leif Arne Dammen

1948-2017

Ingar Sten Håkonsen

1935-2017

Kirsten Pauline Vester

1932-2017

Karsten Gunvald Rønold

1929-2017

Arne Oddvar Tasigtil

1932-2017

Martti Johannes Eevonen

1950-2017

Marianne Gundersen

1953-2017

Jan Severin Nordstrand

1932-2017

Sverre Vermundsdammen

1938-2017

Synnøve Bakstad

1936-2017

Reidun Anny Bjørnstad

1955-2017

Martin Hopteigen

1947-2017

Oddvar Eiler Løkken

1941-2017