Dødsannonser

Ruth Sofie Nyberg

1922-2017

Svein Arild Johansen

1950-2017

Thorbjørn Henrik Oppegård

1943-2017

Ole Helge Einarsrud

1932-2017

Olga Gunnie Korneliussen

1924-2017

Marit Øverhagen

1942-2017

Liv Birgit Paulsrud

1950-2017

Inger Berit Holt

1941-2017

Kristian Delerud

1927-2016

Kari Olaug Johnsrud

1932-2017

Liv Marit Kneppen

1943-2017

Åsmund "Bosse" Engelsrud

1934-2017

Ingrid Amalie Ursin

1949-2017

Kari Elbjørg Holter

1932-2017

Marry Jørgine Holth "Tullemor"

1927-2017