Dødsannonser

Magnhild  Eide Standnes

1937-2018

Frida Nansy Arstein

1928-2018

Magnhild Klara Berg

1934-2018

Harald Hogrenning

1939-2018

Jofrid Maria Kristiansen

1923-2018

Kjellaug Langedal

1922-2018

Gunnar O. Tystad

1927-2018

Gustav Ingvald Borlaug

1932-2018

Dagny Klokkarnes

1923-2018

Lucie Secilie Strømmen

1923-2018

Erling Johan Kvalheim

1925-2018

Odd Henning Sæterdalen

1931-2018

Olav Fuglestrand

1932-2018

Alvhild Olaug Avløyp

1932-2018

Signhild Dvergsdal

1957-2018

Ruth Gudny Hustavenes

1932-2018

Grete Vilnes Lilleheil

1953-2018

Møyfrid Døskeland

1927-2018

Dagny Ingrid Ulltang

1927-2018

Øyfrid Jenny Oppedal

1928-2018

Erling Jostein Espeseth

1935-2018

Aslaug Vie  Korsmo-Baugstø

1920-2018

Unni Ester Horpedal

1925-2018

Odd Kristoffersen

1948-2018

Leif Oskar Tormodset

1933-2018

Birger Andreas Halsnes

1929-2018

Jostein Svein Leversund

1937-2018

Jenny Sofie Folkestad

1926-2018

Ingvar Kåre Hansen

1937-2018

Gislaug Apneseth

1933-2018